Sunday, May 06, 2007

Iman Semut dan Iman Manusia


Suke kisah ni, sebagai peringatan utk diri sendiri... :)


IMAN SEMUT...Di zaman Nabi Allah Sulaiman berlaku satu peristiwa, apabila Nabi AllahSulaiman nampak seekor semut melata di atas batu; lantas Nabi Allah Sulaimanmerasa hairan bagaimana semut ini hendak hidup di atas batu yang kering ditengah-tengah padang pasir yang tandus. Nabi Allah Sulaiman pun bertanyakepadasemut: " Wahai semut apakah engkau yakin ada makanan cukup untuk kamu". Semut pun menjawab: "Rezeki di tangan ALLAH, aku percaya rezeki di tanganALLAH, aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini adarezeki untuk ku". Lantas Nabi Allah Sulaiman pun bertanya: " Wahai semut,berapa banyakkah engkau makan? Apakah yang engkau gemar makan? Dan banyakmana engkau makan dalam sebulan?" Jawab semut: "Aku makan hanya sekadar sebiji gandum sebulan".Nabi Allah Sulaiman pun mencadangkan: "Kalau kamu makan hanya sebiji gandumsebulan tak payah kamu melata di atas batu, aku boleh tolong". Nabi Allah Sulaiman pun mengambil satu bekas, dia angkat semut itu dandimasukkan ke dalam bekas; kemudian Nabi ambil gandum sebiji, dibubuh dalambekas dan tutup bekas itu. Kemudian Nabi tinggal semut didalam bekas dengan sebiji gandum selama satu bulan.Bila cukup satu bulan Nabi Allah Sulaiman lihat gandum sebiji tadi hanyadimakan setengah sahaja oleh semut, lantas Nabi Allah Sulaiman menemplaksemut:"Kamu rupanya berbohong pada aku!. Bulan lalu kamu kata kamu makan sebiji gandum sebulan, ini sudah sebulan tapi kamu makan setengah".Jawab semut: "Aku tidak berbohong, aku tidak berbohong, kalau aku ada diatas batu aku pasti makan apapun sehingga banyaknya sama seperti sebiji gandum sebulan, kerana makanan itu aku cari sendiri dan rezeki itudatangnyadaripada Allah dan Allah tidak pernah lupa padaku. Tetapi bila kamumasukkanaku dalam bekas yang tertutup, rezeki aku bergantung pada kamu dan aku takpercaya kepada kamu, sebab itulah aku makan setengah sahaja supaya tahan duabulan. Aku takut kamu lupa". Itulah Iman Semut!!
IMAN MANUSIA??Di zaman Imam Suffian, ada seorang hamba Allah yang kerjanya mengorek kuburorang mati. Kerja korek kubur orang mati bukan kerja orang ganjil. Bila ada orang mati, mayat terpaksa ditanam, oleh itu kubur perlu digali dulu.Tetapiyang ganjil mengenai hamba Allah ini ialah dia tidak gali kubur untuk tanammayat.Sebaliknya apabila orang mati sudah ditanam, waris sudah lama balik kerumah dan Munkar Nakir sudah menyoal, barulah penggali ini datang ke kubur untukkorek balik.Dia nak tengok macam mana rupa mayat setelah di INTERVIEW oleh MunkarNakir.Dia korek 1 kubur, 2 kubur, 3 kubur, 10 kubur, 50 kubur sampai 100 kubur.Lepas itu, penggali pergi kepada Imam Suffian dan bertanya kepadanya: "YaImam, kenapakah daripada 100kubur orang Islam yang aku gali, dua sahajayangmana mayat di dalamnya masih berhadap kiblat. Yang 98 lagi sudah beralih ke belakang?". Jawab Imam Suffian:" Diakhir zaman hanya 2 dari 100 umat Islamyang percaya rezeki itu di tangan Allah. 98 orang lagi tidak percaya bahawarezeki di tangan Tuhan". Itulah sebabnya apabila umat Islam tertekan dengan SOGOKAN duit yang banyak, biasanya, iman dia akan beralih. Nyatalah imansemut lebih kuat dari iman manusia.
Kata Saidina Ali kepada Kamil: " ILMU ITU LEBIH BAIK DARIPADA HARTA, ILMUMENJAGA ENGKAU DAN ENGKAU MENJAGA HARTA, ILMU MENJADI HAKIM, HARTA DIHAKIMKAN, HARTA BERKURANGAN APABILA DIBELANJAKAN DAN ILMU BERTAMBAHAPABILA DIBELANJAKAN".

No comments: